Alfredo Simon

Orioles pitcher Alfredo Simon talks with the media during FanFest.
Baltimore Sun photo by Karl Merton Ferron
Copyright © 2018, The Baltimore Sun, a Baltimore Sun Media Group publication | Place an Ad
45°