THB, Banditos, Wayward and more confirmed for Cosmic Cocktail!

CARROLL COUNTY SCHEDULES

THE BALTIMORE SUN

Francis S. Key Dec. 6 Liberty, 7

Dec. 7 N. Hagerstown, 7

Dec. 10 at N. Carroll, 7

Dec. 14 at Boonsboro, 7

Dec. 28 at N. Carroll Inv., TBA

Dec. 29 at N. Carroll Inv., TBA

Jan. 4 Walkersville, 7

Jan. 7 at Smithsburg, 6

Jan. 11 Catoctin, 7

Jan. 14 at Brunswick, 7

Jan. 18 Middletown, 7

Jan. 26 S. Hagerstown, 7

Jan. 27 Boonsboro, 7

Jan. 31 at N. Hagerstown, 7

Feb. 1 Williamsport, 7

Feb. 4 at Walkersville, 6

Feb. 8 Smithsburg, 7

Feb. 11 at Catoctin, 6

Feb. 15 Brunswick, 7

Feb. 18 at Middletown, 6

Feb. 22 at S. Hagerstown, 6

Feb. 24 at Williamsport, 7

Liberty

Dec. 6 at Francis S. Key, 7

Dec. 8 at Towson, 7

Dec. 10 at Atholton, 6

Dec. 14 Oakland Mills, 7

Dec. 20 Howard, 7

Dec. 22 at Centennial, 3:30

Dec. 28 Liberty Bell, TBA

Dec. 29 Liberty Bell, TBA

Jan. 4 at Frederick, 7

Jan. 11 City, 4

Jan. 14 at Thomas Johnson, 6

Jan. 18 N. Carroll, 7

Jan. 21 at S. Carroll, 7

Jan. 25 Linganore, 7

Jan. 28 Frederick, 7

Feb. 4 Westminster, 7

Feb. 8 Thomas Johnson, 7

Feb. 11 at N. Carroll, 7

Feb. 15 S. Carroll, 7

Feb. 18 at Westminster, 7

Feb. 22 at Linganore, 6

North Carroll Dec. 8 at Glenelg, 3:15

Dec. 10 Francis S. Key, 7

Dec. 13 at Hereford, 7

Dec. 15 N. Harford, 7

Dec. 17 at Catoctin, 6

Dec. 20 Catoctin, 7

Dec. 28 Christmas Tour, TBA

Jan. 4 at Thomas Johnson, 6

Jan. 7 Linganore, 7

Jan. 11 at Frederick, 7

Jan. 14 Damascus, 7

Jan. 18 at Liberty, 7

Jan. 21 at Westminster, 7

Jan. 25 S. Carroll, 7

Jan. 28 Thomas Johnson, 7

Feb. 1 at Linganore, 6

Feb. 4 Frederick, 7

Feb. 8 at Damascus, 5:15

Feb. 11 Liberty, 7

Feb. 15 Westminster, 7

Feb. 18 at S. Carroll, 7

South Carroll Dec. 7 at Atholton, 3:30

Dec. 10 Howard, 7

Dec. 14 Hammond, 7

Dec. 17 at Oakland Mills, 5

Dec. 21 Atholton, 7

Jan. 4 at Linganore, 6

Jan. 7 Thomas Johnson, 7

Jan. 11 at Damascus, 5:15

Jan. 14 at Frederick, 7

Jan. 18 Westminster, 7

Jan. 21 Liberty, 7

Jan. 25 at N. Carroll, 7

Jan. 28 Linganore, 7

Feb. 1 at Thomas Johnson, 6

Feb. 4 Damascus, 7

Feb. 8 Frederick, 7

Feb. 11 at Westminster, 7

Feb. 15 at Liberty, 7

Feb. 18 N. Carroll, 7

Feb. 21 at Wilde Lake, 4

Westminster

Dec. 7 Sherwood, 7

Dec. 10 at Glenelg, 4

Dec. 15 Bel Air, 7

Dec. 17 Centennial, 7

Dec. 21 at Q. Orchard, 5:15

Dec. 28 Holiday Tour, 6

Dec. 29 Holiday Tour, 6

Jan. 5 at Howard, 4

Jan. 7 Frederick, 7

Jan. 12 at Mont. Blair, 5:15

Jan. 14 at Linganore, 6

Jan. 18 at S. Carroll, 7

Jan. 21 N. Carroll, 7

Jan. 25 Thomas Johnson, 7

Jan. 28 Mont. Blair, 7

Feb. 1 at Frederick, 7

Feb. 4 at Liberty, 7

Feb. 8 Linganore, 7

Feb. 11 S. Carroll, 7

Feb. 15 at N. Carroll, 7

Feb. 18 Liberty, 7

Feb. 25 at Thomas Johnson, 6

Copyright © 2019, The Baltimore Sun, a Baltimore Sun Media Group publication | Place an Ad
39°