Bowie State awards posthumous degree to slain student

Derek M. Smith

66°