Bowie State awards posthumous degree to slain student

John A. Perez

61°