Bowie State awards posthumous degree to slain student

Tiffani-Amber Thiessen

Tiffani-Amber Thiessen

57°