Bowie State awards posthumous degree to slain student

Ricardo Montalban

57°