Photos: Inauguration Day in Washington

Noboru Takeshita

43°