Bowie State awards posthumous degree to slain student

Ricardo Lopez

63°