Bowie State awards posthumous degree to slain student

James Otis

57°