Bowie State awards posthumous degree to slain student

Anatoly Karpov

57°