Catonsville Boy Scout Troop 306 badge with its 100th year designation

Catonsville Boy Scout Troop 306 badge with its 100th year designation (September 18, 2012)

The following members of Catonsville Boy Scout Troop 306 attained Scouting's highest ranking in the year designated.

1929 R. W. Kiefer

1936 G. Douglas

1944 W. Baldwin, P. Peska


"Like" explorebaltimorecounty's Facebook page

1945 T. Carrozza

1949 W. B. Harmon, A. W. Sparrow

1950 P. W. Goodwin

1952 W. Hahn, J. J. Youle

1954 W. A. Pfeiffer Jr.

1955 A. W. Dreyer

1956 E. T. Johnson Jr.

1957 D. H. Fridlein, G. E. Foss III, R. I. Kittridge, W. J. Schoenhut, J. Schaffer

1959 M. J. Bennett

1961 K. E. Foss, J. F. Whatley

1964 J. W. Allen, C. W. Byers, J. A. Byers, W. D. Ellis, L. R. Jackson, J. P. Knight, J. C. Whatley, B. J. White

1965 W. J. Baker

1966 G. F. Hartzel, G. C. Ellers

1967 R. W. Decker III, J. S. Reid, S. C. Sprague

1968 R. B. Sando, L. Block, W. E. Harrison III, J. R. Jones, P. J. Marshall III, J. R. Wenzel

1969 J. M. Beck, D. P. Gray, T. A. Lally, T. W. French