Live coverage: Freddie Gray case
Entertainment
Entertainment

Sakura Haruno

Sierra Coon, of Odenton, dressed as Sakura Haruno from "Naruto" for Otakon 2012.Kenneth K. Lam, Baltimore Sun
84°